De specialisatie Distributievervoer

De deelmarkt Kwaliteit Distributeurs Nederland (KDN) heeft de Specialisatie Distributievervoer ontwikkeld. De aanvullende eisen van deze specialisatie concentreren zich op twee aspecten.

In de eerste plaats gaat het om specifieke kwaliteiten die van belang zijn voor adequaat distributievervoer. Daarnaast gaat de specialisatie verder op het gebied van algemene kwaliteitsontwikkeling.

De INK-methodiek kent vijf ontwikkelingsfasen. Waar het keurmerk aansluit op de eerste fase, reikt de specialisatie tot het tweede niveau, de zogenoemde procesgeoriënteerde fase. Bedrijven die met succes het traject van de specialisatie afronden, werken qua procesbeheer op het niveau van bijvoorbeeld ISO 9001.

Het volledige specialisatiereglement Distributievervoer is via deze site elektronisch beschikbaar.