Het keurmerk voor een duurzame en rendabele toekomst

Om hoogstaande kwaliteit bij de keurmerkhouders te waarborgen, is het Keurmerk Transport & Logistiek gebaseerd op het bekende managementmodel van het INK. Dit model kent tien essentiële managementaandachtsgebieden waaraan transportondernemingen worden getoetst.

Het verkrijgen van het Keurmerk gaat niet over één nacht ijs. De certificering vereist een solide voorbereiding, de nodige aandacht en voortdurende bijsturing. Is het Keurmerk eenmaal behaald, dan volgt elke drie jaar een audit. Zo worden de naam en de waarde van het Keurmerk hoog gehouden.